Door het maken van een afspraak bij Mantje beauty, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 
Algemeen
Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak.
Afspraak annuleren? Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via whatsapp te worden afgezegd/verplaatst.
Bij afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Bij het niet komen opdagen wordt 100% van de behandeling in rekening gebracht. Bij te laat komen gaat deze tijd van de duur van de behandeling af.
 
Betaling
Betaling van de behandeling en/of producten kan contant of via PIN.
 
Garantie
De cliënt is op de hoogte gebracht door Mantje beauty over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling en/of producten. Mantje beauty geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling. Deze garantie vervalt indien:
De cliënt de producten niet volgens het advies van Mantje beauty heeft gebruikt. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt andere producten dan door Mantje beauty geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhouden van het product*. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt het product* heeft laten onderhouden door een andere styliste. De cliënt zelf het product* heeft verwijderd. De cliënt een allergische reactie ervaart, een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.
 
Aansprakelijkheid
Mantje beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mantje beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mantje beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. * In de algemene voorwaarden wordt gesproken over het product. Dit is de behandeling die de cliënt heeft geboekt; dit kan zijn een behandeling voor bijvoorbeeld de wimpers en/of wenkbrauwen.